Syfte och ansvar

Vårt syfte

Kärnan i vår verksamhet är en fri och oberoende journalistik som skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati. ​​​​​​​Med vår lokala journalistik bidrar vi varje dag till ett bättre samhälle imorgon.

Vi lever i en värld i ständig förändring, där trovärdighet inte alltid är självklart, där våra medier är positiva krafter med ett engagerande och guidande nyhetsflöde.

Vi bevakar det som sker här och nu, i grannskapet, kvarteret och länet för att välinformerade medborgare är en förutsättning för demokrati.

Socialt ansvar

Som del av det lokala samhället har vi valt att bidra på flera olika sätt.

  • Erik & Asta Sundins stiftelse är koncernens moderföretag där överskottet från avkastningen på kapitalet delas ut som ekonomiskt stöd till behövande.
  • Mediehusen i koncernen ger omfattande stöd, framförallt till den lokala förenings- och idrottsrörelsen.
  • Via Publicistklubbens stipendieorgan Hiertanämnden stöder vi yrkesutbildning för journalister.
  • Vi stödjer 100-listan som arbetar för att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser
  • NTM-koncernen erbjuder gratis annonsutrymme i våra tidningar till hjälporganisationer med godkänt 90-konto.
  • 2022 skänkte NTM 100 000 kronor totalt till Reportrar utan gränser och Unicef som stöd för det journalistiska arbetet och befolkningen i Ukraina under det pågående kriget.

Hållbarhet

På Sörmlands Media arbetar vi aktivt i arbetsvardagen med att uppfylla delar av de 17 globala målen. Vi lägger främst fokus på jämställdhet, hållbar produktion och konsumtion samt fredliga och inkluderande samhällen.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Vi arbetar bland annat med:

Årliga lönekartläggningar för att jämna ut eventuella skillnader mellan könen.

50/50-fördelning mellan könen på samtliga avdelningar och chefspositioner.

Prioritering av det underrepresenterade könet i våra nyhetspubliceringar.

Vi arbetar bland annat med:

Elbilar eller hybridbilar för distribution och reporterjobb.

Alla inköp av livsmedel är ekologiska där det alternativet finns.

Plastbantning vid alla typer av inköp.

Minimera arbetsrelaterade resor i största mån. Undvik flygresor.

Vi arbetar bland annat med:

Redaktionernas demokratiska och granskande uppdrag grundar sig bland annat på att främja rättssäkerheten och visa på orättvisor i samhället.

Enligt vår redaktionella policy ska vi varje dag, utan yttre påverkan, informera och ge läsarna möjlighet att påverka sitt liv, sin omgivning och sina förtroendevalda politikers beslut.