Om oss

Öst Media

Öst Media är en del av NTM Media – NTM-koncernens gemensamma säljbolag. Våra medarbetare är baserade på lokal marknad, från Småland till Norrbotten. Vår gemensamma grund är vår lokalkännedom om marknaden, människorna som lever och verkar här och hur de konsumerar media.

Våra medierådgivare vägleder er i allt från kampanjer för ökad försäljning till strategier för att stärka ert varumärke. Tillsammans hittar vi rätt mediemix för dig och tar fram kreativa koncept för alla typer av media. Vi erbjuder även med våra nyhetsmedier starka kanaler för att nå en lokal målgrupp och en viktig del i en komplett mediemix.

Behöver du mer? Tillsammans med vår egen Content Studio, koncernens reklambyrå Fluid, tryckeri, e-handel och distribution är vi en helhetspartner som hjälper våra kunder få bäst effekt av sin marknadsföring.

Medarbetare på Öst Media berättar

Vårt syfte.

NTM är en av Sveriges största koncerner för lokal media. Kärnan i vår verksamhet vilar på trovärdighet med sin kärna i det redaktionella arbetet.

Fri och oberoende journalistik skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati. Det arbetet skapar stolthet för verksamheten. Men det välmående samhället handlar inte bara om transparens och demokrati, det handlar också om kommersiellt välstånd. Med vårt redaktionella värde i ryggen ska vi vara en trygg kommersiell aktör i en omvärld som ständigt förändras.

Vi är en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken. Genom stiftelseformen garanteras oberoende och stabilitet. Företaget har inga kortsiktiga avkastningskrav så vi kan agera långsiktigt med främsta syfte att bedriva publicistisk verksamhet.

Vårt syfte.

Kärnan i vår verksamhet är en fri och oberoende journalistik som skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati. ​​​​​​​ 

Vår verksamhet vilar på trovärdighet med sin kärna i det redaktionella arbetet. Med vår lokala journalistik bidrar vi varje dag till ett bättre samhälle imorgon. Det arbetet skapar stolthet för verksamheten. Men det välmående samhället handlar inte bara om transparens och demokrati, det handlar också om kommersiellt välstånd. Med vårt redaktionella värde i ryggen ska vi vara en trygg kommersiell aktör i en omvärld som ständigt förändras. Vi är rådgivare och kreatörer för lokala företag där vi utifrån kundens behov levererar bäst effekt per investerad reklamkrona och får affären att växa för våra samarbetspartners.   

Lokala nyheter idag för ett bättre samhälle imorgon.

Aldrig någonsin har journalistiken varit så viktig som nu! Samhället förändras, både lokalt och globalt och informationsflödet är större än någonsin. Men det är lätt att drunkna i alla budskap och svårt att veta vem man kan lita på.

Kärnan i vår verksamhet är fri och oberoende journalistik som skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati. Våra medier ska vara positiva krafter för utveckling och välstånd. Med vass , engagerande, guidande och konstruktiv journalistik som ledord vill vi ge läsarna de bästa förutsättningarna för att göra medvetna val i sina liv och vidga sina vyer. Att berätta om vad som händer där du bor, att granska och förklara varför det sker och att se till att du får veta mer – varje dag, året runt – är löftet till våra prenumeranter.

Med trygga och trovärdiga varumärken som grund är vårt mål också att hjälpa näringslivet i vårt område att utvecklas och växa. Våra medierådgivares uppdrag är att hjälpa våra företagskunder att få bäst effekt per investerad reklamkrona. I vårt utbud finns självklart våra tidningar, i papper och digitalt, men vi kan också hjälpa er med allt från sök och sociala medier till e-handel, innehållsproduktion och livesändningar. Det viktiga för oss är att ni lyckas. Och för att uppfylla det är bredden vår spets.

Vi är stolta och tacksamma att det idag är så många som tar del av vårt nyhetsflöde. Informerade och engagerade medborgare är en förutsättning för demokrati. Våra kanaler är därmed även en plattform där kunder och företag kan mötas för att skapa ett kommersiellt starkt samhälle. Som företagskund bidrar du till att göra detta möjligt, samtidigt som din egen affär växer.

Tillsammans gör vi skillnad för ett bättre samhälle.

Nils Olauson
VD, Öst Media

Porträttbild på Kalle Sandhamnar