Case: Woodland Mills – Sociala medier

Om uppdraget

Woodland Mills är ett kanadensiskt företag som tillverkar och säljer sågverk och skogsbruksmaskiner. Woodland Mills är i dagsläget verksamt i 11 länder och Öst Media är huvudpartner för all digital marknadsföring som görs inom Europa. Marknadsföringen startades upp med Google Ads, displayannonsering och YouTube. Öst Media fick i uppdrag att hjälpa kunden utöka den digitala marknadsföringen via annonsering i sociala medier vilket startades upp under 2019.

  • Sociala medier

Retargeting från hemsidan

Implementeringen av Facebook Pixel gjorde det möjligt att analysera och följa besökarna på hemsidan och utifrån det skapa kampanjer och målgrupper. Genom dynamiska konverteringskampanjer på Facebook och Instagram har vi återmarknadsfört relevanta produkter för de som redan besökt hemsidan för att påminna den potentiella kunden om varor de visat intresse för och generera fler slutförda köp.

Relevanta målgrupper

Från den spårade trafiken kunde vi skapa nya målgrupper baserat på de som redan visat intresse för produkterna. Mot dessa nya målgrupper riktades kampanjer med syfte att driva ny trafik till hemsidan, skapa medvetenhet hos nya potentiella kunder och på så vis bidra till ökad försäljningen.

Resultatet

”Vi kom i kontakt med Öst media efter att vi fått goda rekommendationer av ett annat företag.

Vi har regelbundna avstämningar där vi går igenom resultat av kampanjer och diskuterar nästa steg. Kombinationen av Öst medias kunskaper och våran branschkännedom ger oss väldigt bra förutsättningar att driva och utveckla vår digitala marknadsföring.

Eftersom Öst media hanterar hela vår europeiska digitala marknadsföring har det varit en utmaning med tanke på kulturer, språk och hur olika digitala medier används i olika länder. Tack vare ett prestigelöst samarbete har vi nått fantastiska resultat.”

Henrik Ängermark
Woodland Mills

Vill ni också ha hjälp med era sociala medier?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med såväl sociala medier som annan marknadsföring!

En oslagbar mediemix!
Kommunikation som når genom bruset är nyckeln till att leverera bäst effekt. Vilka behov och ambitioner har du? Med kännedom om den lokala marknaden och olika målgruppers mediekonsumtion hittar vi rätt lösning för dig.

Vi erbjuder bland annat:

  • Printannonser
  • Bannerannonser

  • E-handel
  • Reklam & produktionsbyrå

  • Distribution
  • Sökordsoptimering
SE HELA VÅR MEDIEMIX HÄR

Kontaktformulär.

Vi sparar de uppgifter som du använder i formuläret i vår databas i tre månader i syfte att kunna kontakta dig och följa upp ditt ärende. Du kan när som helst kontakta oss om du önskar att bli glömd. Ett epostmeddelande genereras även med dina uppgifter till oss. Vill du läsa hela vår integritetspolicy hittar du den här!

Fält märkta med * är obligatoriska