Case: Bjurfors

Uppdrag: positionera Bjurfors på marknaden

Bjurfors är ett av de senaste mäklarkontoren att etablera sig i Linköping. Som ny på marknaden har deras fokus varit att positionera sig, skapa kännedom och bygga sitt varumärke. Bjurfors har sedan sin öppning i Linköping 2017 använt sig av display och printannonser i våra nyhetsmedier. I dessa kanaler har de fått både räckvidd och frekvens som skapat god kännedom om deras varumärke. För att öka såväl engagemang som medvetenhet om sitt varumärke valde Bjurfors att bredda sin marknadsföring med nativeannonsering.

  • Native-artiklar

Nativeartiklar som förklarar och beskriver företaget

Under 2020 har ett flertal artiklar om Bjurfors publicerats på Öst Medias nyhetssajter. Artiklarna har haft olika budskap och vinklar, och har varit ett sätt att kommunicera företagets kärnvärden genom att väcka känslor och engagemang hos läsaren.

Nativekampanjen för Bjurfors i Linköping har uppmärksammats och inspirerat även andra Bjurforskontor runt om i Sverige och Bjurfors kommer fortsätta att använda nativeartiklar i sin marknadsföring. Målet framöver är att kommunicera till en yngre målgrupp som köper eller säljer en bostad för första gången.

”Det är kul att hjälpa kunden att hitta nya vägar som verkligen fungerar, nativeartiklar ger en ny dimension i marknadsföringen och i kombination med en bra mediemix blir 1 + 1 =3.”
Lena Lövgren, Medierådgivare.

Läs en av artiklarna

När jag träffade Bjurfors satte vi oss ner för att diskutera vad de ville lyfta fram i sin artikel. Efter att de berättat om sitt arbete kom vi fram till att vi ville göra en premiumvinkel på texten, och med andra ord visa på vilket sätt de ger sina kunder det där lilla extra. Det visade sig vara en väldigt uppskattad vinkel.

– Amanda Ahlin, Kommersiell redaktör.

Resultatet?
Effekt och engagemang som överträffade förväntningarna

Med nativeartiklar har Bjurfors effektivt nått ut till sin målgrupp genom relevant och engagerande innehåll. Artiklarna har gått bra i våra kanaler och antalet klick, lästiden och läsfrekvensen har överträffat förväntningarna. Bjurfors har märkt av resultat av kampanjen i form av fler inkommande kontakter och ökat antal objekt som i sin tur har gett en högre omsättning än tidigare.

”Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Öst Media. De har bra lokal kännedom och erbjuder hela mediemixen. Vi är glada för att våra artiklar har gått så bra i Öst Medias kanaler. Artiklarna har haft bra synlighet och innehållet är väl utformat.”
– Torbjörn Bentzer, Fastighetsmäklare Bjurfors.

När passar nativeannonsering?

• När du vill bygga ditt varumärke och öka varumärkesmedvetenhet
• När du vill förklara och beskriva ditt företags ”varför”
• När målet med din kampanj är att skapa engagemang och väcka känslor hos mottagaren
• När du har mycket att säga men för lite utrymme att utrycka dig på

Läs mer om native